Lietuvių kalbos etimologinio žodyno duomenų bazė

Rezultatai
Antraštė:
bilžinas
Reikšmė:
milžinas
Straipsnelis:
žr. belžti
Šaltinis:
Karaliūnas 1976, 90–91
Antraštė:
bilžinas
Reikšmė:
milžinas
Straipsnelis:
s. i. (vedų) brahmán- ‘dainius, vaidila; žynys; brahmanas (t. y. priklausantis aukščiausiajai socialinei grupei)’ [91], siejamas su ide. šaknimi *bhelg̑h- ‘tinti, pusti, kilti, didėti’ [16 išn.: В. Н. Топоров, Этимология 1970 (1972), 32 (su lit.)] (plg. lie. bel̃žti, -ia ‘šlapinti, telžti’, bilžinas ‘milžinas’, r. бóлозень ‘nuospauda, trynė, popūtė, kankorėžis’.
Šaltinis:
Karaliūnas 1976, 90–91

© 2007–2012 Vilniaus universiteto Filologijos fakultetas