Lietuvių kalbos etimologinio žodyno duomenų bazė

Rezultatai
Antraštė:
bildė́ti
Straipsnelis:
Lie. bildė́ti, pamėgdžiojamosios kilmės, dar plg. panašios reikšmės: v. v. a. buldern, boldern, v. poltern, norv. dial. baldra, dar plg. pamėgdžiojamosios kilmės r. болтать ir t. t.
Šaltinis:
SłPr I, 284
Antraštė:
bildė́ti
Straipsnelis:
Pr. *bild- atstatoma remiantis vietovardžiais: Bilden, Byledow, Bledow, Billedaw. Siejama su lie. bildė́ti, la. bil̂dêt ‘kalbėti’ ir t. t. Semantiškai plg. *bil-. Taip pat žr. *bald-.
Šaltinis:
Топоров ПЯ A–D, 222
Antraštė:
bildė́ti
Straipsnelis:
žr. bylóti
Šaltinis:
Jakulis 2001, 190
Antraštė:
bildė́ti
Reikšmė:
dundėti; bildant vykti; su triukšmu kristi
Straipsnelis:
Šis veiksmažodis nurodomas greta panašios reikšmės šakninių germanų veiksmažodžių (su kitu apofonijos laipsniu). Šaknies *bild- / *beld- / *bald- plėtiklis -d- (ar *-dh-) galėjo būti pridėtas kartu su germanais arba rytų baltų savarankiškai. Juolab, kad slavų kalbose žodžių su taip išplėsta šaknimi nėra. Ryt. bl. *bild- / *beld- ‘belsti, bildėti’.
Šaltinis:
Jakulis 2004, 152–153; 240

© 2007–2012 Vilniaus universiteto Filologijos fakultetas