Lietuvių kalbos etimologinio žodyno duomenų bazė

Rezultatai
Antraštė:
bìnda
Reikšmė:
kaklo raištis, juosta
Straipsnelis:
bìnda, bìnta ‘t. p.’, plg. vo. Binde ‘t. p.’ (Alminauskis 1934, 31). Vo. kilmės žodis, plg. vo. binden ‘rišti’ (Kluge EWD 78; Pfeifer, Etymologisches Wörterbuch der Deutschen, I, II, Berlin, 1993, 140). Skolinys vartotas Mažojoje Lietuvoje (BzF 100; LKŽ I 829).
Šaltinis:
Sabaliauskaitė 1995, 102

© 2007–2012 Vilniaus universiteto Filologijos fakultetas