Lietuvių kalbos etimologinio žodyno duomenų bazė

Rezultatai
Antraštė:
bindolikas
Reikšmė:
sagtis, pakabukas
Straipsnelis:
Lie. slavizmas bindolikas ‘sagtis, pakabukas’ < iš br. tarm. бiндáлiк ‘medalis’, бiндáлiкi ‘pinikai’ (plg. Berindos 1653 m. leksikono бендаликъ ‘galvaryšis, kaspinas’ šalia pan. rkšm. jo бинда), o ne tik iš le. ret. (XVII a. pradž.) bindalik ‘galvaryšis, kaspinas, juostelė’, kaip rašo P. Skardžius. Dar plg. s. le. germanizmą bindał ‘t. p.’.
Šaltinis:
Urbutis 1991 (1992), 9

© 2007–2012 Vilniaus universiteto Filologijos fakultetas