Lietuvių kalbos etimologinio žodyno duomenų bazė

Rezultatai
Antraštė:
bingùs
Reikšmė:
drąsus, vyriškas, narsus, liemeningas, nupenėtas
Straipsnelis:
Pr. *bing- atstatoma pagal vietovardį Binge. Siejama su lie. bingùs, bangà, la. bañga, buôgs, buoga (ME I 262, 361; Fraenkel LEW 34) ir toliau – su s. š. germ. bingr, s. i. bhaṅgá – ir pan. Žr. dar *bang-.
Šaltinis:
Топоров ПЯ A–D, 227
Antraštė:
bingùs
Reikšmė:
drąsus, vyriškas, narsus, liemeningas, nupenėtas
Straipsnelis:
V. Macheko aiškinimas (Machek V., Wortschatz des Litauisches, ZfslPh 1959, XXVIII, 159–164; 345–356), kad lie. bingùs < lo. pinguis, rodos esąs gana pritemptas (apie lie. bingùs žr. dar: K. Janàček. Privod slova pěkný, Sborník Vysoke školy pedagogické v Olomouci. Jazyk a literatura 1959, V, 7–9).
Šaltinis:
Топоров 1963d, 253
Antraštė:
bingùs
Reikšmė:
drąsus, vyriškas, narsus, liemeningas, nupenėtas
Straipsnelis:
Lie. bingùs reiškia ne tik ‘drąsus, vyriškas, narsus, liemeningas’, bet ir ‘ausgemästet’ (nupenė́tas, sakoma apie arklį, DLKŽ), todėl lie. bingùs sietinas ne su bangà ‘Welle, Woge’ (taip teigia Leskien, Der Ablaut der Wurzelsilben im Litauischen, 1884, 320 bei Frenkelis savo žodyne LEW), o su lo. pinguis ‘riebus’, taip teigė jau Wackernagel Debrunner, Altindische Grammatik, II, 1954, 2, 464, neseniai ir Janáčekas leidinyje: Sborník vys. školy pedag. v Olomouci, Abt. Sprache 1959, V, 7. Janačekas tai toliau sieja su le. piękny ‘gražus, hübsch’, tačiau aš manau, kad le. žodis (prasl. pěkrъ) giminiškais kitiems žodžiams, žr. ZfslPh XVIII, 26.
Šaltinis:
Machek 1961, 351
Antraštė:
bingùs
Reikšmė:
drąsus, vyriškas, narsus, liemeningas, nupenėtas
Straipsnelis:
[u-kam. adj., dažniausiai deverbatyvai, yra, aišku, protoide. laikus menantys dariniai. Tą patvirtina kai kurie atitikmenys, turintys išlikusias ar neišlikusias pamatines šaknis, vartojamas vienoje ar kitoje šiuolaikinėje kalboje:] skr. bahú- ‘daug’, gr. παχύς ‘stiprus, tvirtas, patvarus’, lo. pinguis ‘riebus, storas’, lie. bingùs ‘atkaklus, drąsus, ištvermingas, stouthhearted’, het. panku- ‘visas, pilnas, total’.
Šaltinis:
Puhvel 1982, 180
Antraštė:
bingùs
Straipsnelis:
[Aptariamas J. Puhvelo straipsnis „Balto-Anatolian Lexical Isoglosses“, Investigationes Philologicae et comparativae: Gendenkschrift für Heinz Kronasser, ed. E. Neu, Wiesbaden: Harrassowitz, 1982, 179–185.] Lie. pinguis yra susijęs su la. bìezs, o ne su lie. bingùs, gr. παχύς.
Šaltinis:
Hamp 1994a, 50
Antraštė:
bingùs
Straipsnelis:
žr. bingti
Šaltinis:
Young 2008a, 211

© 2007–2012 Vilniaus universiteto Filologijos fakultetas