Lietuvių kalbos etimologinio žodyno duomenų bazė

Rezultatai
Antraštė:
bir̃bti, -ia, -ė
Straipsnelis:
[Arm.] bor, boroy ‘kamanė, širšinas’, [Lit.:] Hübschmann AG vacat; Walde Pokorny II, 161 t.; Pokorny 135 t. lyginamas su s. i. bambaraḥ, gr. πεμφρηδών ‘rūšis, vapsva’, s.-kr. bümbar ‘kamanė’, kaip ir bl. veiksmažodiniai dariniai lie. birbiù, -iaũ, bir̃bti ‘brummen’, burbiù, burbė́ti ‘brummen, brodeln’. Pažymėtina, kad visose kalbose čia yra reduplikaciniai dariniai (visiška reduplikacija s. i., gr., sl. kalbose), o arm. bei lie. kalbose nėra nė pėdsako reduplikacijos.
Šaltinis:
Solta 1960, 139

© 2007–2012 Vilniaus universiteto Filologijos fakultetas