Lietuvių kalbos etimologinio žodyno duomenų bazė

Rezultatai
Antraštė:
birsténti
Reikšmė:
po truputį berti
Straipsnelis:
Esamojo laiko -sta- kamienu galėtų remtis -enti vedinys lie. kauzatyvas birsténti ‘po truputį berti’ : bìrsta (šalia bỹra, bir̃na, bỹrna), bìrti, bìro (J.), plg. bìrstinti, birstùs Brt.
Šaltinis:
Pakerys 2007, 392

© 2007–2012 Vilniaus universiteto Filologijos fakultetas