Lietuvių kalbos etimologinio žodyno duomenų bazė

Rezultatai
Antraštė:
bìrti
Reikšmė:
streuen
Straipsnelis:
[Aptariami baltų kalbų moterų asmenvardžiai.] Trumpinių kilmės elementas bir- turi nulinį balsių kaitos laipsnį *bʰer- ʻtragen; gebärenʼ, kuris lietuvių kalboje turi tik reikšmę ʻstreuenʼ, plg. lie. bìrti ar bérti. Senoji ʻgebärenʼ semantika fiksuota lie. bérnas ʻKnäbleinʼ ← ʻdas Geboreneʼ.
Šaltinis:
Stüber, Zehnder, Remmer 2009, 381

© 2007–2012 Vilniaus universiteto Filologijos fakultetas