Lietuvių kalbos etimologinio žodyno duomenų bazė

Rezultatai
Antraštė:
bizdai̇̃lis
Reikšmė:
kas laksto basas, pusplikis, be kelnių
Straipsnelis:
žr. bizdė
Šaltinis:
Sabaliauskaitė-Liutkevičienė 1997b, 154

© 2007–2012 Vilniaus universiteto Filologijos fakultetas