Lietuvių kalbos etimologinio žodyno duomenų bazė

Rezultatai
Antraštė:
bìzdas
Reikšmė:
užpakalis
Straipsnelis:
[Šio straipsnio tikslas – istoriniu-lyginamuoju požiūriu aptarti baltų k. vadinamąją pirminę leksiką, pabrėžiant, pirma, paveldėtą ide. komponentą ir, antra, naujus (bendrabaltiškus bei atskiros kalbos) elementus, atsiradusius baltų-slavų epochoje bei atskiros baltų kalbos raidoje.] Iš kitų lie. kalbos ‘užpakalio’ pavadinimų įdomesni yra : 2. bìzdas paraidžiui ‘tas, kuris bezda’ iš bezdė́ti ( *pzd-, *pezd- identiškas su s. č. pezd ‘užpakalis’ ( *pьzdъ*pezděti), plg. lo. pōd-expēdō (≤ *pezd-).
Šaltinis:
Smoczyński 1982, 223
Antraštė:
bìzdas
Reikšmė:
užpakalis
Straipsnelis:
žr. bizdė
Šaltinis:
Sabaliauskaitė-Liutkevičienė 1997b, 154

© 2007–2012 Vilniaus universiteto Filologijos fakultetas