Lietuvių kalbos etimologinio žodyno duomenų bazė

Rezultatai
Antraštė:
blą́gzti
Reikšmė:
ploti
Straipsnelis:
S. air. blosc ‘triukšmas, garsas, naujiena’, gen. sg. bloisc. Beveik negalima atskirti nuo blór (žr. atskirai), tai duoda progą tikėti ekspresyvia šaknies forma *bhel-, *bhlei- ar *bhleu-, reiškiančia triukšmą, ir kurią randame įvairiuose vediniuose: gr. φλοῖσσος ‘triukšmas, kurčias’, lie. blą́zgu ‘ploju’ (Stokes, KZ 1908, XLI, 381). Lo. flāre, s. isl. blása ‘t. p.’, go. blesan ir tt. šeima Falk-Torpui (Wortschatz der germanischen Spracheinheit, 1909, 87) atrodo skirtinga. Apskritai jokio tiesioginio ir įtikinamo lyginimo. Taip pat žr. brosc. Pokorny IEW, 161. [Be abejonės, gretintinas taip pat su blad, blá, žr. atskirai].
Šaltinis:
Vendryes LEJA, b61

© 2007–2012 Vilniaus universiteto Filologijos fakultetas