Lietuvių kalbos etimologinio žodyno duomenų bazė

Rezultatai
Antraštė:
blėdis
Reikšmė:
žala
Straipsnelis:
Lie. blėdis ‘žala’ galima nurodyti realų (vietoj P. Skardžiaus rekonstruoto) s. br. блядь – istoriniame žodyne jis pateikiamas reikšmėmis ‘melas, pliurpalas; ištvirkėlė’.
Šaltinis:
Urbutis 1991 (1992), 13
Antraštė:
blėdis
Reikšmė:
niekšas, nenaudėlis, apgavikas
Straipsnelis:
Lie. blėdis ‘niekšas, nenaudėlis, apgavikas’ < la. blēdis (< s. r. блядь); blēdisblédis…; lie. blė̃dis ‘žala, nelaimė’, įtrauktas į LKŽ, yra tiesioginis slavizmas.
Šaltinis:
Urbutis 1995b, 12
Antraštė:
blė̃dis
Reikšmė:
žala, nelaimė
Straipsnelis:
žr. blėdis
Šaltinis:
Urbutis 1995b, 12

© 2007–2012 Vilniaus universiteto Filologijos fakultetas