Lietuvių kalbos etimologinio žodyno duomenų bazė

Rezultatai
Antraštė:
blėniai
Reikšmė:
niekai, kvailiojimai, išdaigos, pokštai
Straipsnelis:
Lie. blėniai ‘niekai, kvailiojimai, išdaigos, pokštai’ < la. blēn̡i (bendr. k. blēn̡as): blēnieibléni…; tik iš Biržų, netoli Miežinio darbo vietos Latvijoje.
Šaltinis:
Urbutis 1995b, 21

© 2007–2012 Vilniaus universiteto Filologijos fakultetas