Lietuvių kalbos etimologinio žodyno duomenų bazė

Rezultatai
Antraštė:
blėningas
Reikšmė:
linkęs kvailioti, išdaigiškas
Straipsnelis:
Lie. blėningas ‘linkęs kvailioti, išdaigiškas’ < la. blènîgs: bleningas, ablénigs. LKŽ žodžio visai nėra.
Šaltinis:
Urbutis 1995b, 21

© 2007–2012 Vilniaus universiteto Filologijos fakultetas