Lietuvių kalbos etimologinio žodyno duomenų bazė

Rezultatai
Antraštė:
blėnis
Reikšmė:
pokštininkas, apgauliotojas
Straipsnelis:
Lie. blėnis ‘pokštininkas, apgauliotojas’ < la. blēnis: bleniotojas, blenisblénis, blénetajs. LKŽ tėra blė́nis ‘niekis, menkos vertės daiktas’ Brž < la. blēnis ‘t. p.’; čionykščio blėnis sinonimas blėniotojas pasidarytas su priesaga -tojas iš leticizmo blėnioti.
Šaltinis:
Urbutis 1995b, 21

© 2007–2012 Vilniaus universiteto Filologijos fakultetas