Lietuvių kalbos etimologinio žodyno duomenų bazė

Rezultatai
Antraštė:
blė́ta
Straipsnelis:
Lie. blėta nėra joks kito skolinio blėka perdirbinys. Tvirtapradės priegaidės blė́ta, pažįstamas vakaruose, veikiausiai yra germanizmas, betarpiškai atsiradęs iš […] vok. Blatt ‘lapas, lakštas, plokštė’, o tvirtagalės priegaidės blėtà (blė̃tą), paplitęs rytuose, turėtų būti gautas per tarpininkus slavus, vadinasi, kilęs iš le. blat.
Šaltinis:
Urbutis 1984b, 31

© 2007–2012 Vilniaus universiteto Filologijos fakultetas