Lietuvių kalbos etimologinio žodyno duomenų bazė

Rezultatai
Antraštė:
blę̃sti bleñdžia, bleñdė
Reikšmė:
taukšti, pliaukšti, niekus kalbėti, plappern, faseln, dummes Zeug reden; maišyti; miegoti, niauktis
Straipsnelis:
Aiškinant sl. *blęsti ‘plepėti, tauzyti, kliedėti; klysti’ šeimos atstovus luž. a. blanda ‘plepys’, bledzić ‘plepėti, tauzyti, paisyti’ ir kt. (Schuster-Šewc, Historisch-etymologisches Wörterbuch der ober- und niedersorbischen Sprache [Lfg.] 1. A–bohot, 1978, 40), tarp baltų giminaičių ir iš lietuvių kalbos buvo galima nurodyti tokių, kuriems nesvetima tauzijimo reikšmė, plg. (trm.) blę̃sti (bleñdžia, bleñdė) ‘taukšti, pliaukšti, niekus kalbėti, plappern, faseln, dummes Zeug reden’ (šalia ‘maišyti; miegoti, niauktis’ ir kt. reikšmių). La. blenst, blenzt yra kuronizmai ar lituanizmai, be to, kamieno gale vietoj d dažniau turi s ar z.
Šaltinis:
Urbutis 1979a, 158

© 2007–2012 Vilniaus universiteto Filologijos fakultetas