Lietuvių kalbos etimologinio žodyno duomenų bazė

Rezultatai
Antraštė:
blūdnùs
Straipsnelis:
Įdomios yra slaviškų skolinių poros su formantu -nus ir be jo, atitinkančios slaviškas leksemas su priesaga le. -ny, br. -ны: […] blūdnùs (variantas bludnùs), blūdùs ← le. błędny […].
Šaltinis:
Темчин 1994, 51
Antraštė:
bludnùs
Straipsnelis:
žr. blūdnus
Šaltinis:
Темчин 1994, 51

© 2007–2012 Vilniaus universiteto Filologijos fakultetas