Lietuvių kalbos etimologinio žodyno duomenų bazė

Rezultatai
Antraštė:
blabė́ti
Reikšmė:
plappern, plepėti
Straipsnelis:
Iš baltų panašių onomatopėjinių žodžių šalia luž. ž. blabiś ‘schreien, plärren, bliauti, žliumbti’ ir kt. (s. v. blaba, Schuster-Šewc, Historisch-etymologisches Wörterbuch der ober- und niedersorbischen Sprache [Lfg.] I, 1978, 40) reikėtų pirmiausia nurodyti lie. blabė́ti (blebė́ti) ‘plappern’.
Šaltinis:
Urbutis 1979a, 158
Antraštė:
blabė́ti
Straipsnelis:
žr. kalba
Šaltinis:
Otrębski 1963a, 25
Antraštė:
blabėti
Reikšmė:
schwatzen
Straipsnelis:
žr. klabėti
Šaltinis:
Otrębski 1963a, 25

© 2007–2012 Vilniaus universiteto Filologijos fakultetas