Lietuvių kalbos etimologinio žodyno duomenų bazė

Rezultatai
Antraštė:
bláižyti
Straipsnelis:
Gr. φλῑ́βω ‘sutraiškyti, spausti’. Labai retas, bet senas veiksmažodis, nors jo dubletas ir sinonimas θλῑ́βω dažnesnis, bet jis yra antrinis. Morfologiškai šis veiksmažodis artimiausias yra lo. flīgō ‘mušti, smogti’, kuriuos galima kildinti arba iš *blīgᵂō ar *blīgwō (lo. flīgō pagal fonetiškai reguliarių formų flīxī, flīctum analogiją), arba iš *bhlīgō. Pirmuoju atveju φλῑ́βω ir flīgō būtų tapatūs. Taip pat reikia prisiminti la. bliêzt, blaizît ‘mušti, sutraiškyti’, r. blizná ‘randas’, bet Fraenkelis LEW prie bláižyti bl.-sl. grupės giminystę su lo. flīgō laiko abejotina. Ernout-Meillet, Dictionnaire étymologique de la langue latine, Paris, ³1951 flīgō dar gretina su go. (us-) bliggwan ‘mušti lazda’, s. v. a. bliuwan ‘belsti, stuksenti’, vok. bleuen ‘mušti’, tai neapsiena be fonetinių sunkumų. Negalima atstatyti aiškios ide. šaknies, bet φλῑ́βω, θλῑ́βω, φλάω ir θλάω žr. φλαω etimologiją.
Šaltinis:
Chantraine DEG IV (2), 1213

© 2007–2012 Vilniaus universiteto Filologijos fakultetas