Lietuvių kalbos etimologinio žodyno duomenų bazė

Rezultatai
Antraštė:
blaikštýtis
Reikšmė:
проясняться, избавляться от дожджвых туч
Straipsnelis:
Straipsnyje aptariami galimi senieji čekų ir baltų leksiniai ryšiai. Šiuose čekų ir lietuvių kalbos atitikmenyse galima įžvelgti metatezę b–sk > sk–b: č. šklebit, moravų šklebit’ ‘плохо гореть, тускло светить’, piet. č. průškleby mračen ‘просветы в покрытом тучами небе, через которые пробиваются солнечные лучи’, rytų č., vakarų moravų záškleba ‘последние следы света на западном горизонте’, zašklebovati se, lie. blaikštýtis ‘проясняться, избавляться от дожджвых туч’, blỹkšti ‘светлеть, бледнеть’.
Šaltinis:
Лучиц-Федорец 1989, 170–171
Antraštė:
blaikštýtis
Straipsnelis:
žr. blizgu
Šaltinis:
Milizia 2012, 364–365

© 2007–2012 Vilniaus universiteto Filologijos fakultetas