Lietuvių kalbos etimologinio žodyno duomenų bazė

Rezultatai
Antraštė:
blãkas
Reikšmė:
gleich, even, equal
Straipsnelis:
[Aptariami atvejai, kuriuose bl.(-sl.) *bl- atitinka *pl(H)- kitose ide. kalbose. Pvz.:] lie. blãkas ‘gleich, even, equal’, la. blaks ‘eben, smooth sea’, blaka ‘flaw in woven cloth’, lie. blãkė ‘Wanze, bedbug’ : lie. plãkanas, la. plakans ‘flat, level’, gr. πλάξ, s. ang. flóc ‘flounder’.
Šaltinis:
Hamp 2006, 117–118
Antraštė:
blãkas
Reikšmė:
gleich
Straipsnelis:
žr. blakė
Šaltinis:
Witczak 2010, 301–304

© 2007–2012 Vilniaus universiteto Filologijos fakultetas