Lietuvių kalbos etimologinio žodyno duomenų bazė

Rezultatai
Antraštė:
blãkutė, blakutė
Reikšmė:
Wanze
Straipsnelis:
E. Fraenkelis lie. blãkė ‘Wanze’, la. blakts ‘t. p.’ savo žodyne LEW teisingai sieja su lie. blãkas ‘lygus, gleich, eben, flach’, blãkanas ‘lygus, nebanguotas, gleichmäßig, nicht wogend’; tačiau E. Fraenkelio tvirtinimas esą lie. blãkutė (ar blakutė) bei la. blakts ‘t. p.’ pasidaryti pagal analogiją iš la. uts, lie. utė, utėlė̃, utìs ‘Laus’ yra (plg. ME I 300, Otrębski, LP 1949, I, 124, Senn, Festschrift Debrunner: Sprachgeschichte und Wortbedeutung, 1954, 422tt.) abejotinas. Daryba ir kirčiavimu lie. blãkutė nesiskiria nuo nãgutė ‘pirštų, nagų liga, landuonis, Nagelgeschwur, Fingerwurm’, ryt. lie. rãgutės ‘rogutės, Schlitten’ (plg. la. ragus ‘t. p.’). Galų gale blãkė reiškia dar ir ‘peršova, blaka, Durchschuß, übersprungene Stelle in einem Gewebe’, todėl ir lie. blãkė nesietina su utė, utìs ‘Laus’.
Šaltinis:
Skardžius 1959, 436
Antraštė:
blakutė̃
Straipsnelis:
žr. blakė
Šaltinis:
Witczak 2010, 301–304

© 2007–2012 Vilniaus universiteto Filologijos fakultetas