Lietuvių kalbos etimologinio žodyno duomenų bazė

Rezultatai
Antraštė:
blañdotis
Reikšmė:
klaidžioti, slankioti, bastytis
Straipsnelis:
žr. blanda
Šaltinis:
Urbutis 1969a, 50

© 2007–2012 Vilniaus universiteto Filologijos fakultetas