Lietuvių kalbos etimologinio žodyno duomenų bazė

Rezultatai
Antraštė:
blandýtis
Reikšmė:
klaidžioti, slankioti, bastytis
Straipsnelis:
žr. blanda
Šaltinis:
Urbutis 1969a, 50
Antraštė:
blandýtis
Reikšmė:
giedrytis
Straipsnelis:
Baltų artimi veiksmažodžiai vartojami ne vien panašiomis slavų judėjimo reikšmėmis (sl. *blǫkati sę ‘valkiotis, klaidžioti’), bet ir šviesos, spangumo reikšmėmis. Tai neverčia neigti jų galimą giminystę. Juk giminiškų panašios semantikos sl. *blǫditi bei *blęsti neabejojamai neslaviški giminaičiai irgi pažįstami dar ir šviesos reikšmėmis, plg. lie. blandýtis ‘giedrytis’, blandùs ‘giedras, blaivas’, blandìngas ‘t. p.’, iš-, nu-blį̃sti ‘išbalti, išblykšti’, taip pat s. v. a. blind ‘aklas’ ir kt.
Šaltinis:
Urbutis 1998f, 300

© 2007–2012 Vilniaus universiteto Filologijos fakultetas