Lietuvių kalbos etimologinio žodyno duomenų bazė

Rezultatai
Antraštė:
blechas
Reikšmė:
skarda
Straipsnelis:
Skolinys iš vokiečių aukštaičių kalbos, fiksuotas J. Bretkūno Biblijoje: blechas ‘skarda’.
Šaltinis:
Čepienė 1998, 92

© 2007–2012 Vilniaus universiteto Filologijos fakultetas