Lietuvių kalbos etimologinio žodyno duomenų bazė

Rezultatai
Antraštė:
blejas
Reikšmė:
ein Fisch, cyprinus latus
Straipsnelis:
[publikuojamas darbas, rengtas apie 1873, kuriame kitaip aiškinama prūsų leksika, pateikta Nesselmano „Thesaurus linguae prussicae“] Su lie. blejas, blejė ‘ein Fisch, cyprinus latus’, n. v. a. Bleie, Bleihe, ang. blay ir kt. gretintinas pr. Blingis, dar plg. lie. blakis ‘Bleie’
Šaltinis:
Matzenauer 2003, 48

© 2007–2012 Vilniaus universiteto Filologijos fakultetas