Lietuvių kalbos etimologinio žodyno duomenų bazė

Rezultatai
Antraštė:
bliaũgzti
Straipsnelis:
žr. briauzgėti
Šaltinis:
Safarewicz 1967, 247
Antraštė:
bliaũgzti
Straipsnelis:
žr. blevėzgoti
Šaltinis:
Fraenkel 1955, 11
Antraštė:
bliaũgzti
Straipsnelis:
žr. bliauzgoti
Šaltinis:
SłPr I, 280
Antraštė:
bliaũgzti
Straipsnelis:
[Aptariami Lietuvos lenkų tarmės lituanizmai]. Le. trm. blazgać ‘pleść, wygadywać’ yra skolinys iš lie. bliaũgzti.
Šaltinis:
Rutkowska 2009, 85
Antraštė:
bliaũgzti
Reikšmė:
niekus taukšti
Straipsnelis:
au > a fonetikos lituanizmų esama Seinų apylinkių lenkų šnektose: le. blazgać ‘niekus taukšti’, plg. lie. bliaũgzti ‘t. p.’.
Šaltinis:
Grinaveckienė, Mackevič 1989, 77

© 2007–2012 Vilniaus universiteto Filologijos fakultetas