Lietuvių kalbos etimologinio žodyno duomenų bazė

Rezultatai
Antraštė:
bliaũkti
Straipsnelis:
žr. blevėzgoti
Šaltinis:
Fraenkel 1955, 11
Antraštė:
bliaũkti
Straipsnelis:
*bhleukᵘ̯-. Plg. pr. bleusky ‘nendrė’. [Kilęs] iš bliaũkti su -sk- kaip vok. Marsch- < *mariska, r. mereča, ukr. morokva.
Šaltinis:
Schmid 1985, 136

© 2007–2012 Vilniaus universiteto Filologijos fakultetas