Lietuvių kalbos etimologinio žodyno duomenų bazė

Rezultatai
Antraštė:
bliauzgóti, bliauzgója
Reikšmė:
plepėti, niekus tauzyti
Straipsnelis:
s. le. bluzgać ‘plepėti, niekus tauzyti’, s.-kr. bljȕzgati, be kitų, turi ir reikšmę ‘plepėti, niekus tauzyti’ [123]. Atitinkamas žodis yra ir baltų kalbose: lie. bliauzgóti, bliauzgója : bliaũgzti, bliaũzgia ‘plepėti, niekus tauzyti’, la. blauzģêt, blaužģu (1 praes.) ‘kudakuoti, tauškėti’, su šaknies balsių kaita lie. blūzgė́ti, blūzga ‘skleisti garsą beldžiant, daužant’, la. blūžģêt ‘čiurlenti, plätschern’. Šalia minėtų atitikmenų yra dar šie: r. brjuzgatь ‘murmėti; čiurlenti’, brjuzžatь ‘čiurlenti, murmėti; šnabždėti; dundėti’, lie. briaũgzti, briaũzgia ‘plepėti’ : bruzgė́ti, brùzga ‘belsti; šnarėti, šlamėti’.
Šaltinis:
Otrębski 1949

© 2007–2012 Vilniaus universiteto Filologijos fakultetas