Lietuvių kalbos etimologinio žodyno duomenų bazė

Rezultatai
Antraštė:
blindìs
Reikšmė:
karklas, žilvitis
Straipsnelis:
žr. blindė
Šaltinis:
Endzelīns DI III, 397
Antraštė:
blindìs
Reikšmė:
Salix caprea
Straipsnelis:
Alb. bli, gegų blî m. ‘liepa’ negali būti nei gr. φλοιóς ‘žievė, pluta’, nei suponuojamo lo. *(li)brinum atitikmuo. Teisingiau yra jį gretinti su lie. bliñdė, blindìs ‘Salix caprea’, kurios lapai iš vidaus, kaip ir liepos, yra padengti pilkais plaukeliais. Alb. blin su lie. blin- kaip alb. bri-n su mesapų βρέντιον, šv. brind-. Ar yra koks ryšys tarp alb. bli ir Hesychijo βλινóν· δαλον?
Šaltinis:
Çabej 1960, 62
Antraštė:
blindìs
Straipsnelis:
žr. blindė
Šaltinis:
Urbutis 1969a, 50

© 2007–2012 Vilniaus universiteto Filologijos fakultetas