Lietuvių kalbos etimologinio žodyno duomenų bazė

Rezultatai
Antraštė:
blingsė́ti
Reikšmė:
twinkle
Straipsnelis:
[Aptariami prūsų kalbos žuvų pavadinimai]. Pr. blingis ‘Bleye’ (E 577) = ‘Blicke, hite Bretam, Abramis Bjoerkna’ < *blingīs < Bl. *blingja- (M I, 148; T 312; To I, 235–36) – veiksmažodinės šaknies *bling- derivatas. Tos pačios, kaip ir lie. blinksė́ti = blingsė́ti ‘to twinkle’, taip pat ir blãgnytis ‘sich aufhellen’. Plg. s. v. a. bleihha ‘Plötze/ Blicca bjorkna’, š. v. a. Blei ‘bream/ Abramis brama’, plg. v. v. ž. blei(g), vid. olandų blei, ang. blay & bley < vakarų germ. *blajjōn, greta Blicke ‘t. p.’ < *blikka- (Kluge & Seebold 1999, 119), danų blege ‘t. p.’: š. v. a. blinken < v. v. ž. blenken & blinken, vid. olandų blinken, toliau germ. *blanka- ir jo dariniai.
Šaltinis:
Blažek, Čeladín, Běťákova 2004, 109

© 2007–2012 Vilniaus universiteto Filologijos fakultetas