Lietuvių kalbos etimologinio žodyno duomenų bazė

Rezultatai
Antraštė:
blinksė́ti
Reikšmė:
mirgėti, žybsėti
Straipsnelis:
blingis E 577 ‘bleye’ (kažkokia žuvis) : vok. blinken, blank ir kt. žr. Walde Pokorny II, 215; Būga, Aistiški studijai, 1908, 149 mini kaip giminišką lie. blinksė́ti, kurio -ks- gali būti iš -gs-.
Šaltinis:
Endzelīns DI IV (2), 189
Antraštė:
blinksė́ti
Reikšmė:
werfen, schleudern
Straipsnelis:
Lie. blinksė́ti ‘werfen, schleudern’ (žr. Fraenkel LEW) reikia atskirti nuo lie. blinksė́ti ‘funkeln, leuchten’. Šita antroji reikšmė siejasi su bliksė́ti ‘funkeln, leuchten’; pastarąją Fraenkelis pateikia su blaikštýtis. Lie. blinksė́ti priebalsis n yra kilęs iš kk, t. y. nk < kk. Nežinau, kaip paaiškinti pirmąją reikšmę: gal blink- yra judesio ar garso pamėgdžiojimas, pavaizdavimas, kaip kad č. flinknouti ‘smūgį kirsti, einen Schlag versetzen’, be to, plg. Fraenkelio žodyne lie. blenkti ‘werfen, spritzen, schlagen, peitschen’. Šiaip ar taip, lie. blañkti ‘blaß werden’ čia neskirtinas.
Šaltinis:
Machek 1961, 352
Antraštė:
blinksė́ti
Reikšmė:
funkeln, leuchten
Straipsnelis:
žr. blinksėti
Šaltinis:
Machek 1961, 352
Antraštė:
blinksė́ti
Straipsnelis:
žr. blingsėti
Šaltinis:
Blažek, Čeladín, Běťákova 2004, 109

© 2007–2012 Vilniaus universiteto Filologijos fakultetas