Lietuvių kalbos etimologinio žodyno duomenų bazė

Rezultatai
Antraštė:
blódėti
Straipsnelis:
V. Macheko aiškinimas (Machek V., Wortschatz des Litauisches, ZfslPh 1959, XXVIII, 159–164; 345–356), kad lie. blódėti < lo. rōdō, rodos, esąs gana pritemptas.
Šaltinis:
Топоров 1963d, 253
Antraštė:
blódėti
Reikšmė:
schwatzen, plepėti, niekus taukšti
Straipsnelis:
Be E. Fraenkelio jau pateiktų lie. blódėti giminiškų žodžių (la. bladēt ‘t. p.’ bei gr. φλέδων ‘Geschwätz’ – taip pat φληδῶντα; φλήναφος, kur vyko d / h kaita), tokių dar yra ir sl. kalbose (Machek V., Izsledovanija v čest na ak. D. Dečev, Sofija, 1958, 53) : s. č. blésti ‘plepėti, niekus taukšti, schwatzen’ (< *blęsti, 1 sg. *blędǫ > s. č. bladu), ryt. luž. bledźić, le. trm. blędzieć, slov., s.-kr. blesti ‘niekus tauzyti’, s. bažn. sl. blędь ‘plepalai, tauškalai, Geschwätz’. Su kitu sklandžiuoju r. bredi (> lie. brẽdyti), le. bredzić ‘plepėti’.
Šaltinis:
Machek 1961, 353
Antraštė:
blódėti
Reikšmė:
sunaikinti, panaikinti, nuėsti, nuganyti, vernichten, abäsen, abweiden, abfressen
Straipsnelis:
Mano galva negalima sujungti lie. blódėti ‘plepėti, schwatzen’ ir lie. blódėti ‘sunaikinti, panaikinti, vernichten etc.’ reikšmių (taip padarė E. Fraenkelis savo žodyne LEW). Manęs neįtikina Fraenkelio tertium comparationis (išbrinkti, išsipūsti, pūstis). Aš veikiau lyginčiau, viena vertus, lo. rōdō ‘graužti’; b < ap- ‘ab-, weg-’; kita vertus, sl. glodǫ, glodati ‘graužti’. Šaknis atrodytų r/lō̆d-; sl. g galime paaiškinti gryzati ‘t. p.’ įtaka. Lie. o manykime esant balsių kaitos e atliepiniu, tačiau e /o formos neišliko.
Šaltinis:
Machek 1961, 353

© 2007–2012 Vilniaus universiteto Filologijos fakultetas