Lietuvių kalbos etimologinio žodyno duomenų bazė

Rezultatai
Antraštė:
blogas
Straipsnelis:
Lie. blogas, la. blāgs ‘silpnas, niekingas, blogas’, abu galbūt < br. błahij ‘blogas, bjaurus’, r. blagoj ‘stuobrys, bjaurus’, galbūt giminiškas lo. flaccus ‘nulėpęs, silpnas’ ir t. t.
Šaltinis:
Buck 1949, 1179

© 2007–2012 Vilniaus universiteto Filologijos fakultetas