Lietuvių kalbos etimologinio žodyno duomenų bazė

Rezultatai
Antraštė:
blota
Reikšmė:
bala, purvas
Straipsnelis:
Lie. blota ‘bala, purvas’ įmanomas, bent jau teoriškai, kildinti ir iš senosios baltarusių kalbos, kurioje, be savo pačių болото (dab. балота), būta ir paskolintų блото ‘bala’ bei блато ‘purvas’, tačiau žodis į baltarusių – lenkų grupę nenukeliamas, nes skolinys težinomas iš Prūsų Lietuvos šaltinio ir dar kartu su blotnus ‘purvinas’, kuriam atsakantis prototipinis žodis (błotny) randamas tiktai lenkų kalboje.
Šaltinis:
Urbutis 1991 (1992), 13

© 2007–2012 Vilniaus universiteto Filologijos fakultetas