Lietuvių kalbos etimologinio žodyno duomenų bazė

Rezultatai
Antraštė:
blùšti
Straipsnelis:
Lie. blùšti, (blùšo) ‘darytis mieguistam’ LKŽ I 780 kartu su blùsti, blaũstis.
Šaltinis:
Каралюнас 1966, 118

© 2007–2012 Vilniaus universiteto Filologijos fakultetas