Lietuvių kalbos etimologinio žodyno duomenų bazė

Rezultatai
Antraštė:
blùkti
Straipsnelis:
žr. blankus
Šaltinis:
Urbutis 1979a, 158
Antraštė:
blùkti
Reikšmė:
die Farbe verlieren, verblassen
Straipsnelis:
žr. bezdėti
Šaltinis:
Stang 1956, 352–353
Antraštė:
blùkti
Straipsnelis:
Autoriaus nuomone, blùkti ‘to jade’ = ‘blukti, prarasti spalvą’, r. blëkni (< *blъk-) laikytini baltų-slavų inovacijomis (kitų ide. kalbų atžvilgiu).
Šaltinis:
Robinson 1983, 249
Antraštė:
blùkti
Straipsnelis:
Autoriaus nuomone, blùkti ‘to fade’ = ‘blukti, prarasti spalvą’, r. blëknu (< *blъk-) laikytini baltų-slavų inovacijomis (kitų ide. kalbų atžvilgiu.).
Šaltinis:
Robinson 1983, 248
Antraštė:
blùkti
Reikšmė:
fade
Straipsnelis:
[Aptariami atvejai, kuriuose bl.(-sl.) *bl- atitinka *pl(H)- kitose ide. kalbose. Pvz.:] lie. blùkti, blunkù ‘fade’ : la. plukt.
Šaltinis:
Hamp 2006, 117

© 2007–2012 Vilniaus universiteto Filologijos fakultetas