Lietuvių kalbos etimologinio žodyno duomenų bazė

Rezultatai
Antraštė:
bluznierstva
Straipsnelis:
Lie. slavizmas bluznierstva, bliužnierstvà’ < iš br. блюзнерство, блузнерство, блюжнерство, o ne tik iš le. bluźnierstwo, kaip rašo P. Skardžius.
Šaltinis:
Urbutis 1991 (1992), 9

© 2007–2012 Vilniaus universiteto Filologijos fakultetas