Lietuvių kalbos etimologinio žodyno duomenų bazė

Rezultatai
Antraštė:
blyžė̃
Reikšmė:
nutrūkęs audinio siūlas
Straipsnelis:
le. blizna, ukr. błyzna ‘žaizda, sužeidimas’, č. blizna ‘įgimtas trūkumas’, r. blizna kitados turėjo tą pačią reikšmę kaip ir lenkų kalbos žodis, bet jis taip pat reiškė ir ‘klaida audinyje’. Šią reikšmę turi ir s.-kr. blȉzna. Sl. žodžio blizna atitikmuo yra lie. blyžė̃, -ė̃s, acc. blỹžę. Šis žodis reiškia ‘nutrūkęs audinio siūlas’, plg. taip pat blyžiúotas ‘su panašiais sutrūkimais’. Lie. blyžė̃, be abejonės, susijęs su veiksmažodžiu bláižau, bláižiau, bláižyti ‘aižyti, lupti (pupas, bulves)’ : bliežiu, bliežti ‘sviesti, mesti’, la. blaîzît ‘spausti, lupti, mušti’ : bliêžu, bliêzu, bliêzt ‘mušti’. Endzelynas buvo linkęs la. blaizît lyginti su la. blîznis ‘nulūžę ir vienas ant kito suvirtę medžiai’ : blizas ‘nuolaužos’, plg. ME I, 315, 317.
Šaltinis:
Otrębski 1949
Antraštė:
blyžė̃
Reikšmė:
spraga audekle dėl siūlų praleidimo, Webfehler
Straipsnelis:
Su luž. a. błurna ‘randas’ ir kt. (jei tik sl. u senas, o ne iš i, plg. dažnesnius le. blizna, bulg. близна́ ir kt.) arčiausias iš baltų kalbų būtų la. blauznas (greta blaugznas) (pl.) ‘pleiskanos, Schinn’ (Būga RR III, 780). Šiaipjau sl. blizna dabar pirmiausia siejamas su lie. (trm.) blyžė̃ ‘spraga audekle dėl siūlų praleidimo, Webfehler’, bliežti ‘smarkiai mesti, schleudern’, la. bliêzt ‘mušti, smogti, kirsti, schlagen, hauen’, kurie, žinoma, su lie. blùzgana neturi nieko bendra. Lie. blizganà remtis labai nereikėtų: reikšme ‘pleiskana, Schinn’ daugių daugiausia tai tik perdirbinys iš blùzgana, o kitomis reikšmėmis – jau ir visai paprastas blizgė́ti ‘spindėti, blitzen, flimmern’ vedinys.
Šaltinis:
Urbutis 1979a, 158

© 2007–2012 Vilniaus universiteto Filologijos fakultetas