Lietuvių kalbos etimologinio žodyno duomenų bazė

Rezultatai
Antraštė:
blýktelėti
Straipsnelis:
žr. nu-bliekti
Šaltinis:
Otrębski 1949
Antraštė:
blýktelėti
Straipsnelis:
r. blëknutь ‘nublukti’, blëkłyj ‘nublukęs, neryškus’ ir blëkot ‘Acthusa cynapium’ dar neturi visuotinai priimtos etimologijos. Galima neabejoti, kad jų šaknis *blъk- yra ta pati kaip ir lie. veiksmažodžio nu-bliẽkti, praet. nubliẽko ‘nublukti’, perkeltinė reikšmė ‘išblykšti’. Galbūt čia taip pat priklauso ir lie. blìktelėti, resp. blýktelėti (-terėti). Kai kada gretinama r. blëknutь su le. blaknąć. Tai abejotinas dalykas, kuris visais atvejais reikalauja detalesnio tyrimo.
Šaltinis:
Otrębski 1949

© 2007–2012 Vilniaus universiteto Filologijos fakultetas