Lietuvių kalbos etimologinio žodyno duomenų bazė

Rezultatai
Antraštė:
bóbą mušti
Reikšmė:
nuožulniai mesti akmenėlį, kad atšoktų nuo vandens
Straipsnelis:
Č. babka ‘apvalus, plokščias akmuo, metamas į vandenį, runder, flacher Stein, den man aufs Wasser wirft’ (Schuster-Šewc. Historisch-etymolgisches Wörterbuch der ober und niedersorbischen Schprache [Lfg.] 1. A – bohot, 1978, 9, s. v. baba² [baba² ‘toks dubenyje keptas šventinis pyragas, ‘babka’], arba, kaip paaiškinta V. Macheko, ‘plochý kamének, házený po vodĕ, tak, aby se nĕkolikrát odrazil’ [13 išn.: V. Machek, Etymologický slovnik jazyka českého, Praha, ²1968, 355], plokščias akmenėlis, mestas palei vandenį taip, kad keletą kartų atsimuštų’, tokią reikšmę yra įgavęs, išsiskirdamas iš ankstesnio paties žaidimo sudėtinio (frazeologinio) pavadinimo, pažįstamo dar kitose kalbose: s.-kr. prevèsti bȁbu ‘mesti plokščią akmenėlį vandens paviršium’, ukr. бáбу перевóзити ‘toks vaikų žaidimas: mėtomi akmenėliai ar šukės taip, kad rikošetuodami eitų vandeniu’ (kiek šuoliukų, tiek metikas перевiз баб ‘pervežė bobų’), бабки́ пускáти, перевóзити ‘t. p.’ [14 išn.: Гринченко Б. Д., Словарь украинского языка, Киев, 1967, I, 12–14]; plg. ir lie. (trm.) bóbą mušti ‘nuožulniai mesti akmenėlį, kad atšoktų nuo vandens paviršiaus (vaikų žaidimas)’, ‘bóbas darýti’ ‘t. p.’ (LKŽ I², 960).
Šaltinis:
Urbutis 1979a, 157

© 2007–2012 Vilniaus universiteto Filologijos fakultetas