Lietuvių kalbos etimologinio žodyno duomenų bazė

Rezultatai
Antraštė:
bóbyti
Reikšmė:
padėti gimdant
Straipsnelis:
Lie. bóbyti giminiškas s. sl. bábiti, le. babić, slov. bábiti bábim, s.-kr. bȁbiti bȁbīm ‘t. p.’ r. dial. бáбить ‘žyniuoniauti’ ir t. t. Visi padaryti iš žodžių, reiškiančių ‘boba’.
Šaltinis:
SłPr I, 173

© 2007–2012 Vilniaus universiteto Filologijos fakultetas