Lietuvių kalbos etimologinio žodyno duomenų bazė

Rezultatai
Antraštė:
bodė́tis
Straipsnelis:
[1950 m. Couvrer’as (W. Couvrer, B-Tocharische Etymologien, Archiv Orientální 1950, XVIII, 126–130) paskelbė seriją etimologijų. Autoriaus nuomone, šie toch.-bl. sugretinimai patikimi ne visiškai:] toch. *pätkar̃ne ‘nemalonumas, apmaudas?’ < pätk- / patk- : lie. bodė́tis ‘bjaurėtis’.
Šaltinis:
Топоров 1963c, 241
Antraštė:
bodė́tis
Straipsnelis:
[Aptariami s. lie. denominatyvai su priesaga ‑ėti ir jų pamatai]. Lie. bodė́tis ‘brzydzić się’ : s. lie. bodus ‘mierziony’ DP 314.12.
Šaltinis:
Ostrowski 2003, 87

© 2007–2012 Vilniaus universiteto Filologijos fakultetas