Lietuvių kalbos etimologinio žodyno duomenų bazė

Rezultatai
Antraštė:
bokštas
Straipsnelis:
plg. krakmolas
Šaltinis:
Laučiūtė 1977, 94
Antraštė:
bókštas
Straipsnelis:
J. Endzelynas pareiškė prielaidą, kad iš bokšto pavadinimų forma бакшта baltarusių ir ukrainiečių kalbose pasiskolinta tikriausiai iš lie. bokštas, kuris savo ruožtu kilęs iš lenkų baszta [...]. Leksema baszta Lenkijoje pirmąkart užfiksuota 1448 m. Kituose gynybinių pilių aprašymuose išsiskiria forma bakszta [174] (1545 m., 1552 m.). Polonizmo lietuviškasis variantas svarbus dėl epentezės nustatymo datos (matyt, tarp 1448 m. ir 1545 m.). Be to, dėl lietuvių kalbos įtakos, kaip matyti, į Ukrainą pateko ne tik lituanizmai, bet ir nebaltiški žodžiai.
Šaltinis:
Непокупный 1976, 173–174

© 2007–2012 Vilniaus universiteto Filologijos fakultetas