Lietuvių kalbos etimologinio žodyno duomenų bazė

Rezultatai
Antraštė:
boliškai
Reikšmė:
apvaliai, glotniai (apie skarelės ryšėjimą)
Straipsnelis:
Lie. boliškai ‘apvaliai glotniai (apie skarelės ryšėjimą)’ < la. buoliski: boliszkaibůliski…; la. žodis susijęs su buõle ‘baužė, buolė’ ir kt., plg. lie. tarm. škulaĩ apsirišusi ir škùlas ‘baužas’; lie. tarm. búolas ‘baužas’ ar panašūs giminiški žodžiai Miežiniui, matyt, svetimi.
Šaltinis:
Urbutis 1995b, 8

© 2007–2012 Vilniaus universiteto Filologijos fakultetas