Lietuvių kalbos etimologinio žodyno duomenų bazė

Rezultatai
Antraštė:
botãgas
Straipsnelis:
Lie. botãgas < s. r. батогъ ‘t. p.’ = s. sl. batogъ ‘t. p.’. Greičiausiai tai vedinys iš batъ ‘valdymo, laikymo instrumentas’ ar batati ‘laikyti, valdyti’. Reta priesaga -ogъ s. sl. kalboje neturėjo apibrėžtos semantinės funkcijos, plg. jьnogъ, ostrogъ, pirogъ, tvarogъ.
Šaltinis:
SłPr I, 195
Antraštė:
botãgas
Reikšmė:
rimbas
Straipsnelis:
Lie. slavizmas botãgas (batogas) ‘rimbas’ yra ir le. batog ‘(stambus) rimbas’, bet, rodos, tik nuo XVIII a.
Šaltinis:
Urbutis 1991 (1992), 13

© 2007–2012 Vilniaus universiteto Filologijos fakultetas