Lietuvių kalbos etimologinio žodyno duomenų bazė

Rezultatai
Antraštė:
bõtas
Reikšmė:
valtis
Straipsnelis:
Lie. slavizmas bõtas ‘valtis’ (jau XVI a.) paties P. Skardžiaus neapsispręsta, iš ko kildinti – iš le. bat ar tiesiai iš vokiečių (Boot); galima pridurti, kad iš XVI a. antros pusės žinomas dar tik le. bata ‘(burinė) valtis’, bat tepasirodo Knapskio žodyne; to paties meto (XVII a. pradžios) yra s. br. баты ‘valtys, baržos’.
Šaltinis:
Urbutis 1991 (1992), 7

© 2007–2012 Vilniaus universiteto Filologijos fakultetas