Lietuvių kalbos etimologinio žodyno duomenų bazė

Rezultatai
Antraštė:
brė́kšti
Straipsnelis:
Dar R. Trautmannas pastebėjo, kad bl.-sl. *brēška- lietuviškieji refleksai šalia ‘aušros’ reiškia ir ‘sutemas’ [Trautmann, 1923, 37–38]. Kaip rodo dialektologiniai duomenys, pastaroji reikšmė (atsižvelgiant į etimologinę perspektyvą – antrinė) – brėkšti ‘temti’ – išimtinai lokalizuojama Žemaitijoje, tuo tarpu likusioje Lietuvos dalyje brė́kšti atspindi tą pačią sememą kaip ir r. брезжить, č. břískati ir t. t., t. y. ‘švisti’ [LKA, No. 106]. Tokiu būdu lietuviškosios leksemos bendras su slavų kalbomis semantinis variantas išlikęs būtent toje Lietuvos dalyje, kuri tiesiogiai ribojasi su slavų kalbomis.
Šaltinis:
Непокупный 1976, 55
Antraštė:
brė́kšti
Straipsnelis:
Lie. brė́kšti, le. o-brzasknąć kildinami iš tos pačios šaknies *bʰreh₁ĝ-.
Šaltinis:
Milizia 2012, 368

© 2007–2012 Vilniaus universiteto Filologijos fakultetas