Lietuvių kalbos etimologinio žodyno duomenų bazė

Rezultatai
Antraštė:
brū̃nasis
Reikšmė:
brūnas arklys ar kumelė
Straipsnelis:
žr. brūnas
Šaltinis:
Топоров ПЯ A–D, 254–255

© 2007–2012 Vilniaus universiteto Filologijos fakultetas